Bineaqro

Salxım-Marvellance

Pomidor

Tip (sort): salxım

Rəng: tünd qırmızı

Çəki: 100-190 qr

Yetişkənlik: tezyetişən

Əkin şəraiti: istixana

Davamlılıq: yarpaq solğunluğu, virus