Bineaqro

Flortyl

Pomidor

Tip (sort): təkli

Rəng: qırmızı

Çəki: 75-120 qr

Yetişkənlik: tezyetişən

Əkin şəraiti: istixana

Davamlılıq: yarpaq solğunluğu və virus