Bineaqro

Pink Paradise

Pomidor

Ad: Pink Paradise F1

Tip (sort): təkli pomidor

Rəng: çəhrayı

Çəki: 200-220 qr

Yetişkənlik: orta tezyetişən (115 gün)

Əkin şəraiti: istixana

Davamlılıq: Nematod/ Klsdosporioz və ya qonur ləkəlik/Vertitsilyoz solma/ Fuzarioz solma