Bineaqro

Cherry Solarino

Pomidor

Tip (sort): salxım

Rəng: tünd qırmızı

Çəki: 10-12 qr

Yetişkənlik: tezyetişən

Əkin şəraiti: istixana

Davamlılıq: yarpaq solğunluğu