Bineaqro

Fujimaro Mucho

Pomidor

Tip (sort): təkli

Rəng: çəhrayı

Çəki: 110-250 qr

Yetişkənlik: tezyetişən

Əkin şəraiti: istixana

Davamlılı: Virusa davamlı