Bineaqro

DS04

Bibər

Tip (sort): bibər

Rəng: yaşıl

Çəki: 55-65  qr

Yetişkənlik: tezyetişən

Əkin şəraiti: istixana

Davamlılıq: yarpaq solğunluğu