Korporativ Mədəniyyət

Müştəri məmnuniyyəti

Müştərilərimizin məmnuniyyəti bizim üçün olduqca önəmlidir. Buna görə də biz, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə qabaqcıl yerlərdəyik.

Komanda birliyi

“Biz bir ailəyik” şüarı altında çalışan Binə Aqro, komanda birliyinin necə önəmli olduğunu anlayır və bunu tətbiq edir.

Məsuliyyət

Özümüzün, işimizin məsuliyyətini dərk etməkdən əlavə, ən əsası biz, Sizlərin qarşısındakı məsuliyyətimizi dərk edir və hər zaman cavabdehliyimizi ən yuxarı səviyyədə daşıyırıq

Bərabərlik

 Binə Aqroda Diskriminasiyanın bütün formaları qadağandır və biz əməkdaşlarımız üçün qanunvericilik çərçivəsində bərabərhüquqlu iş yerini,münasibəti, qayğını təşkil və təklif edirik.

Dəyərləndirmə

Biz, hər bir əməkdaşımızı dəyərləndirir, hə kəsə şəxsiyyət olaraq yanaşır, karyera yüksəlişində dəstək olur və bunun üçün əlimizdən gələnin ən yaxşısını edirik.

Etibarlılıq

Sizlərin bizə etibar etməsi, məhsullarımızı seçməsi bizim üçün ən önəmli faktorlardan biridir və bu, digər dəyərlərimiz kimi dəyişməz olaraq qalır.