Bineaqro

Kaliforniya

Bibər

Tip(sort): təkli

Rəng: sarı, qırmızı, yaşıl

Çəki: 150-300 qr

Yetişkənlik: tezyetişən

Əkin şəraiti: açıq ərazi və istixana

Davamlılı: xəstəliklərə davamlı