Pomidor

Məhsulun adı

 Pomidor 

(Tomato – Bandita)

 Pomidor 

(Tomato – Enigma)

 Pomidor 

(Tomato – Kanka) 

 Pomidor 

(Tomato – Cocktail) 

(cherry)

İstixana sahəsi

35.2 ha

2.0 ha

2.0 ha

0.9 ha

Məhsulun şəkili