Binə - Aqro MMC 2015 – ci ilin iyun ayında GLOBALGAP keyfiyyət və təhlükəsizlik sertifikatını alıb. Kənd təsərrüfatı məhsullarının təhlükəsizliyi və keyfiyyət standartın göstəricisi olan həmin GLOBALGAP sertifikatı, şirkətin öz məhsullarını beynəlxalq bazarlara sərbəst çıxışı təmin edəcək. GLOBALGAP sertifikatlaşdırması yetişdirilmiş məhsulun təhlükəsizlik tələblərinə və tövsiyələrə uyğun yetişdirilməsinin təsdiqidir.